Raportări contabile, prudenţiale si statistice pentru Banci.

Aplicatie software pe baza de abonament lunar in Cloud ce automatizeaza Raportarile Statutare pe care Instituţiile Bancare trebuie sa le transmita la autoritati: BNR, CRC, Ministerul de Finante, ANAF.


BASEL III, FINREP, COREP, LCR, NSFR, ALMM, Provizioane IFRS9
Situaţii financiare anuale. Situaţii financiare periodice
Fondul de Garantare al Depozitelor, Lichiditate
Statistica Monetara, Ratele Medii ale Dobanzilor, Comportamentul Populatiei
ASF620, RPN460, RPN640, STM171, STM231, STM150, BOP180
FATCA, CRS, Balanta de Plati
Expuneri Mari, Efectul de Levier, Rezolutie
CRC - Centrala Riscului de Credit
Autentificare Demo

Generare Rapoarte

Mai simplu ca niciodata: incarci datele, lansezi fluxurile de incarcare si generezi rapoartele.

Validari Cross-Check

Se aplica validari business intre rapoarte si poti ajusta datele direct in formularele generate.

Generare Fisiere

Dupa ce rapoartele sunt verificate se exporta in formatul standard solicitat de institutia raportoare: Excel, XBRL, XML, TXT, CSV etc.